Loading…

Na dzień

Szlak: Rzeka Korbajna

Trudność: trudność szlaku = łatwy

Trasa/Miejsca wodowania: Jaśkowo (jez. Jaśkowskie) (0 km)– most na drodze Miłomłyn/Boreczno (3,7 km) – Ligi (jez. Karnickie północne) (5,6 km) – Akwedukt Karnicki (5,9 km) – most Karnity (7,2 km) – most zachodni Dębinka (8,3 km) – most wschodni Dębinka (9,5 km) – most Kukła (11,0 km) – most Zacisze (12,9 km) – stacja pomp na ujściu do Kanału Elbląskiego (14,5 km) – dalej można udać się Kanałem Elbląskim do Miłomłyna (17,3 km) lub na Śluzę Zieloną (16,9 km).

Dystans całkowity: od Jaśkowa do ujścia do Kanału Elbląskiego – 14,5 km ; odcinek do Miłomłyna przez jaz + 2,8 km, odcinek do Śluzy Zielonej + 2,4 km

Uwagi: Na przeważającym odcinku szlak łatwy, powalone drzewa w korycie rzeki sporadyczne i do pokonania bez wysiadania z kajaka. Konieczność przenoski w miejscu przecięcia się z Akweduktem Karnickim i przy niektórych kładkach pieszych.

Dostępność: od stycznia do połowy czerwca, w okresie letnim spływ wody niemal ustaje, a koryto zarasta roślinnością do czasu przyjścia pierwszych mrozów.

Charakterystyka:

Korbajna jest rzeką w przeważajacej części biegnąca przez tereny bagienne i niedostępne. Przepływa przez dwa jeziora: Jaśkowskie i Karnickie, połączone krótkim przesmykiem. Jedną z trudności na szlaku jest pokonanie akweduktu Karnickiego biegnącego w poprzek Jeziora Karnickiego, gdzie rzeka płynie sztucznie wytworzonym korytem i przepustem pod Kanałem Elbląskim. Różnica poziomów wód jeziora i Kanału wynosi ok. 1,5m. W miejscu tym należy dwukrotnie przenieść kajak pokonując w ten sposób groble Kanału Elbląskiego. Małą trudność może także sprawić odnalezienie wypływu rzeki z jeziora Karnickiego Południowego, dlatego ważne jest zapoznanie się ze śladem GPS. Odcinek rzeczny nie stwarza większych problemów. Na trasie jednak można napotkać kładki piesze wykonane z żerdzi, które mogą zmusić nas do opuszczenia siedziska w kajaku. Powalone drzewa mogą pojawić się w korycie rzeki, ale sporadycznie. Szlak zwykle w okresie zimy jest oczyszczany przez PGW Wody Polskie ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z powodu ryzyka rozmycia grobli Akweduktu Karnickiego przy wysokich stanach wód. W okresie jesienno-zimowym rzeka odprowadza duże ilości wody, bujna roślinność pod wpływem jej naporu i niskich temperatur zamiera, koryto staje się drożne i dostępne dla kajakarzy. Ciekawostką, na która warto zwrócić uwagę w trakcie spływu, jest bliskość Kanału Elbląskiego, który w wielu miejscach przebiega bardzo blisko koryta rzeki i kilka metrów powyżej niej.

Opracował: Tomasz Kasprzak, 2020

 


 

Szlak: Pętla wokół miasta Miłomłyn

Trudność: trudność szlaku = łatwy

Trasa/Miejsca wodowania: Miłomłyn (Przystań na Wyspie) (0 km) – binduga dawnego tartaku (0,6 km) – wrota bezpieczeństwa (1,2 km) – Śluza Miłomłyn (1,7 km) – ujście starorzecza rzeki Liwy (2,2 km) – Jaz Miłomłyn (3,0 km) – most w centrum Miłomłyna (3,2 km) – Przystań na Wyspie (3,4 km)

Dystans całkowity: 3,4 km

Uwagi: szlak łatwy, konieczność przeniesienia kajaka przy jazie.

Dostępność: szlak całoroczny, poza okresem zalodzenia całości lub części szlaku.

Charakterystyka:

Jest to szlak łatwy. W nurcie Kanału nie występują żadne przeszkody. Śluzowanie odbywa się bezpiecznie płynąc w kierunku Ostródy, opuszczając się z wody górnej na dolną, poprzez wypuszczanie wody z komory śluzy (w kierunku przeciwnym, przy napuszczaniu wody do komory, nurt jest silniejszy i może powstać fala, stąd rekomendowany kierunek odbycia spływu). Po wypłynięciu ze Śluzy na rozlewisko należy zachować ostrożność i skupić uwagę, by nie przeoczyć ujścia starorzecza do dawnego jeziora Miłomłyńskiego. Porasta ono w sezonie letnim roślinnością wodną, jednak samo ujście starorzecza pozostaje drożne. Szukamy go na końcu rozlewiska po lewej stronie. Charakteryzuje się ono wyraźną przerwą w trzcinowisku i dość sporą deltą. Czasami może dojść do powalenia drzewa na starorzeczu rzeki Liwy, jednak jest to zwykle szybko udrażniane przez PGW Wody Polskie. W miejscu jazu należy kajak przenieść na odcinku ok 50 m. Mimo krótkiego dystansu szlak obfituje w takie atrakcje jak:

  • - Binduga dawnego tartaku
  • - Kanał Elbląski
  • - Wrota bezpieczeństwa
  • - Śluza Miłomłyn
  • - Dawne Jezioro Miłomłyńskie
  • - Starorzecze rzeki Liwy z widokiem na zabytkowy kościół i wieżę
  • - Jaz Miłomłyn, przy którym w średniowieczu wybudowano pierwszy młyn i zamek-strażnicę krzyżacką, co dało początek miastu w 1335 r.

Śluzowanie kajaka jest płatne i wynosi połowę podstawowej stawki. Respektowane są także ulgi 50% dla osób uczących się. Kwota ta do 2019 r. nie przekraczała 5 zł (bez ulgi 50%). Zatem należy mieć przy sobie parę groszy.

W roku 2020, ze względu na pandemię Covid-19, PGW Wody Polskie zrezygnowało z pobierania opłat za śluzowanie do odwołania.

Opracował: Tomasz Kasprzak, 2020

 


 

Szlak: Pod zielonym dachem Kanału Elbląskiego

 

Trudność: trudność szlaku = łatwy

Trasa / Miejsca wodowania / Postoje (dystans od startu / dystans do mety): Tarda ( 0 km / 20,2 km ) – Winiec ( 3,4 km / 16,8 km ) - Szymonówko Plaża ( 10,2 km / 10 km ) – Liksajny Plaża ( 12,3 / 7,9 km ) – Majdany Małe Plaża ( 16,1 / 4,1 km ) – Iląg Łąka ( 17,2 km / 3 km ) – Miłomłyn ( 20,0 km / 0,0 km )

Dystans / Warianty trasy:

Tarda – Miłomłyn 20,2 km

Winiec – Miłomłyn 16,8 km

Szymonówko – Miłomłyn 10,0 km

Ględy – Miłomłyn 15,6 km

Czulpa – Miłomłyn 19,3 km

Uwagi: szlak łatwy, brak jakichkolwiek przeszkód.

Dostępność: szlak całoroczny, poza okresem zalodzenia całości lub części szlaku.

Charakterystyka:

Jest to jedna z najbardziej różnorodnych i widokowych tras kajakowych w pobliżu Miłomłyna. Wiedzie ona przez szereg jezior o innej specyfice. Zagubimy się w labiryncie wysp Bartężka, doznamy dużych przestrzeni Rudej Wody, a także uroku małych śródleśnych jeziorek jak np. Krebs. Jeziora połączone są krótkimi odcinkami Kanału Elbląskiego, który przypomina w tym miejscu „Amazonię”. Płynąc w zielonym tunelu tworzonym z koron drzew doświadczamy przyrody na wyciągnięcie ręki. Trasa wiedzie głównym torem wodnym Kanału Elbląskiego zatem nie występują tu żadne przeszkody techniczne, wymagające pokonania przez kajakarza. Możliwe jest dowolne konfigurowanie trasy spływu ze względu na dystans i możliwości uczestników, wodując kajaki na jednej z wielu plaż w okolicy. Na szlaku można spotkać inne łodzie motorowe, jednak spotkanie z nimi nie powinno być niebezpieczne. Dopuszczalna prędkość łodzi w kanale to 6 km/h.

Opracował: Tomasz Kasprzak, 2020

 


 

Szlak: Górna Drwęca, Idzbark - Ostróda

Trudność: trudność szlaku = łatwy

Trasa/Miejsca wodowania: Idzbark (parking przy oberży Młyn pod Mariaszkiem (rzeka Drwęca) (0 km) – most na drodze Ostróda – Olsztyn  (2,9 km) – most na polnej drodze w okolicy Lubajn (4,9 km)  – most kolejowy i kładka dla pieszych (7,6 km) – podwójny most drogi S7 (8,7 km)  – most drogowy ul. Drwęcka w Ostródzie (9,7 km)  – most drogowy ul. Pułaskiego w Ostródzie, zamek krzyżacki i most drogowy ul. Mickiewicza w Ostródzie (10,0 km)  – jezioro Drwęckie (10,1 km) – ekomarina w Ostródzie (11,0 km).

Dystans całkowity: od Idzbarka do Ostródy – 11,0 km; czas płynięcia około 2 – 3 godziny

Uwagi: Szlak łatwy, powalone drzewa w korycie rzeki sporadyczne i do pokonania bez wysiadania z kajaka.

Dostępność: przez cały rok za wyjątkiem silniejszych mrozów gdy zamarznie jezioro i wolniejsze fragmenty rzeki, od połowy lipca koryto rzeki zarasta roślinnością utrudniającą spływ.

Charakterystyka:

Drwęca jest rzeką o leniwym nurcie, łatwą do spłynięcia. Przeszkody w rzece wystepują na tym odcinku rzadko, przeważnie jest do spłynięcia bez problemów. Jedyna miejsce do kąpieli  to dzikie kąpielisko wsi Idzbark na zakręcie rzeki po 1,7 km od startu. Większa część spływu jest pośród trzcin  w ciszy i spokoju, choć w okolicach mostów mogą dochodzić odgłosy przejeżdząjących samochodów. W przypadku słonecznej pogody trzeba mieć nakrycie głowy i zapas wody pitnej. Niewiele jest miejsc, gdzie można wyjść na brzeg. Można zatrzymać się na krótki odpoczynek jedynie na łące, na prawym brzegu ok. 7 km od startu. Przed Ostródą widoczne z daleka wieże trzech ostródzkich kościołów. Tuż przed jeziorem po lewej zamek krzyżacki a po prawej budynek urzędu Miasta. Po wpłynięciu na jezioro należy kierować się na wprost w kierunku przystani żeglarskich. Jako ostatnia z nich jest ostródzka ekomarina, gdzie można bezpiecznie wyjść na brzeg.

Opracował: Krzysztof Kowalczyk, 2020

 


 

Szlak: Pięć Pochylni Kanału Elbląskiego

 

Trudność: trudność szlaku = łatwy

Trasa / Miejsca wodowania / Postoje (dystans od startu / dystans do mety): Pochylnia Buczyniec – wrota bezpieczeństwa ( 0 km / 10,5 km ) – Pochylnia Kąty ( 2,4 km /  8,1 km ) – Pochylnia Całuny ( 5,2 km / 5,3 km ) – Pochylnia Jelenie ( 7,5 km / 3,0 km ) – Pochylnia Całuny ( 9,6 km / 0,9 km ) – Most Jelenie-Lisów ( 10,5 km / 0 km )

Dystans / Czas: 10,5 km / 5 h

Uwagi: szlak łatwy, można go pokonać w obu kierunkach, podczas pokonywania pochylni należy zachować ostrożność.

Dostępność: Pochylnie Kanału Elbląskiego funkcjonują w okresie od 1 maja do 31 września

Charakterystyka:

Trasa wiedzie po odcinku Kanału Elbląskiego wyznaczonym pięcioma pochylniami. Licząc od położonej najwyżej będziemy pokonywać w kolejności Pochylnie: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie oraz Całuny, zjeżdżając na wózkach blisko 100 m w dół. Aby zrobić to bezpiecznie za każdym razem postępujmy wg instrukcji. Przed wpłynięciem za koła zwrotne pochylni oczekujemy na pojawienie się zielonego światła na sygnalizatorze, jednocześnie umożliwiając wypłynięcie z wózków innym jednostkom. Po wpłynięciu między podesty wózka należy chwycić się jego konstrukcji tak, aby w momencie ruszenia maszyny kajak płynął razem z nim. Po chwili kajak osiądzie na platformie z drewnianych bali. Należy stale kontrolować położenie kajaka, nie wychodzić z niego, zachować czujność. W momencie ponownego zanurzania się wózka w wodzie wciąż trzymamy się konstrukcji i uważamy, by żaden element kajaka nie zahaczył o nią. Po zatrzymaniu maszyny wypływamy poza koła zwrotne i kontynuujemy wyprawę do kolejnej pochylni. Odcinki między pochylniowe Kanału mają długość ok 2-2,5 km. System pochylni Kanału Elbląskiego jest największa atrakcją regionu. W związku z tym zwykle panuje tam dość spory ruch jednostek pływających, w tym dużych statków pasażerskich, którym należy ustępować drogi. Przepłynięcie pochylni kajakiem daje dużą frajdę, dlatego warto tego spróbować chociaż raz. Widoki ze stoków pochylni sięgają Żuław, Zalewu Wiślanego i Wysoczyzny Elbląskiej.

Opracował: Tomasz Kasprzak, 2020

 


 

Szlak: Znikające jeziora i Pochylnie Kanału Elbląskiego

 

Trudność: trudność szlaku = łatwy

Trasa / Postoje (dystans od startu / dystans do mety): Czulpa ( 0 km / 17 km ) – dawny most kolejowy na jez. Sambród ( 4 km / 13 km ) – Folwark Karczemka ( 7,5 km / 9,5 km ) – Pochylnia Buczyniec ( 15 km / 2 km ) – Pochylnia Kąty (17 km / 0 km )

Dystans / Czas: 17 km / 6 h

Uwagi: szlak łatwy, można go pokonać w obu kierunkach, podczas pokonywania pochylni należy zachować ostrożność.

Dostępność: Pochylnie Kanału Elbląskiego funkcjonują w okresie od 1 maja do 31 września

Charakterystyka:

Trasa wiedzie przez jeziora: Sambród i Piniewo, których lustro wody znacznie obniżono w związku z budową Kanału Elbląskiego. W związku z tym dziś przypominają one zielone wodne łąki w wyniku postępującego zarastania, co dla kajakarza stanowi ciekawą atrakcję. Na trasie przewidujemy także pokonanie dwóch Pochylni, w Buczyńcu i Kątach - cudu inżynierii z XIX w. Jest to największa atrakcja regionu. W Buczyńcu można zwiedzić Izbę Historii Kanału Elbląskiego. Dogodnym miejscem wyjścia z kajaka są tu pomosty do tego przeznaczone przy moście i wrotach bezpieczeństwa. Przy obu Pochylniach polecamy także zajrzeć do maszynowni w trakcie ich pracy. Przepłynięcie pochylni kajakami polega na wpłynięciu na wózek, przytrzymaniu się jego konstrukcji w momencie ruszenia i posadowieniu kajaka na drewnianej platformie. W trakcie jazdy należy zachować czujność.

Opracował: Tomasz Kasprzak, 2020

 


 

Szlak: Po Szmaragd Zatoki Zielonej

Trudność: trudność szlaku = łatwy

Trasa / Postoje (dystans od startu / dystans do mety): Przystań na Wyspie – Miłomłyn ( 0,0 km / 13,2 km ) – binduga tartaczna ( 0,6 km / 12,6 km ) – dawny most kolejowy i most drogowy S7 ( 1,2 km / 12,0 km ) – ujście Kanału do jeziora ( 2,7 km / 10,5 km ) – kamienny cypel ( 3,2 km / 10,0 km ) – dawna grobla kolejowa w poprzek jeziora ( 4,0 km / 9,2 km ) – kraniec Zatoki Zielonej ( 6,7 km / 6,5 km ) – wiata Leśnego Parku Uzdrowiskowego ( 7,5 km / 5,7 km ) – plaża miejska ( 9,0 km / 4,2 km ) – dawna grobla kolejowa w poprzek jeziora ( 9,2 km / 4,0 km ) – ujście Kanału do jeziora ( 10,5 km / 2,7 km ) – dawny most kolejowy i most drogowy S7 ( 12,0 km / 1,2 km ) – binduga tartaczna ( 12,6 km / 0,6 km ) – Przystań na Wyspie – Miłomłyn ( 13,2 km / 0,0 km )

Dystans / Czas: 13,2 km / 4h

Trudność: szlak łatwy, można go pokonać w obu kierunkach

Dostępność: trasa całoroczna poza okresem zalodzenia

Charakterystyka:

Przedstawiamy propozycję jednodniowego spływu kajakowego Kanałem Elbląskim. Jest to średniej długości trasa kajakowa, na którą można przeznaczyć nawet połowę dnia. Trasa wiedzie z Miłomłyna na Jezioro Ilińsk. Po drodze mijamy bindugę dawnego tartaku oraz dwa zabytkowe mosty kolejowe. Po przepłynięciu za nasyp kolejowy grodzący jezioro warto udać się w głąb przepięknej Zatoki Zielonej, która słynie z niepowtarzalnego koloru wody. Na jednym z południowych cypli znajduje się tam doskonałe miejsce na odpoczynek i jeden z obiektów Leśnego Parku Uzdrowiskowego. Nad jeziorem Ilińsk na plaży miejskiej czeka na Was piknik, kąpiel w jeziorze, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko i plac zabaw dla dzieci.

Opracował: Tomasz Kasprzak, 2020

 


 

Więcej w tej kategorii: « Na weekend

Kontakt

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna
Pl. 1000-lecia P.P. 1A, 14-100 Ostróda
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Kliknij "Zrozumiałem" jeśli to akceptujesz i zgadzasz się z Polityką Prywatności i plików cookies Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Design © Roni.pl Mazury Zachodnie. All rights reserved.

Log in

create an account